Xét nghiệm Covid test nhanh tại nhà

Là phương pháp sàn lọc ban đầu phổ biến nhất. Test nhanh Covid-19 là phương pháp xét nghiệm giúp phát hiện các protein trên bề mặt của virus SARS-CoV-2 (xét nghiệm kháng nguyên) hoặc phát hiện các kháng thể do hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng với việc lây nhiễm COVID-19 (xét nghiệm kháng thể).

1 Xét nghiệm
Lấy mẫu tại nhà