Gói xét nghiệm tại nhà bệnh tuyến giáp

Gói xét nghiệm được khuyên sử dụng ít nhất 1 - 2 năm 1 lần cho nữ.

xét nghiệm
Lấy mẫu tại nhà