Gói xét nghiệm tại nhà cho người trên 20 tuổi

Xét nghiệm các chỉ số quan trọng về sức khỏe cho Nam và Nữ nên làm ít nhất 1 lần/năm

Xét nghiệm
Lấy mẫu tại nhà