Tuyển dụng

Chiêu mộ nhân tài đồng hành cùng Doctor Aibolit Learcare

Giải pháp nào giúp cho LeanCare khác biệt với các cơ sở y tế tư nhân hiện nay? Chất lượng, dịch vụ khách hàng và tính hiệu quả (bao gồm cả chi phí) là những giá trị mà chúng tôi muốn áp dụng tại LeanCare

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng 1

Thu nhập Thỏa thuận
Nơi làm việc Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm 3 năm
Thứ 2 - thứ 7 Ngày làm việc