Gói xét nghiệm tại nhà bệnh tim mạch – đột quỵ

Gói xét nghiệm được khuyên sử dụng ít nhất 1 - 2 năm 1 lần cho nữ.

15 xét nghiệm
Lấy mẫu tại nhà