Gói Xét nghiệm tại nhà chuyên sâu cho Nam

Xét nghiệm chuyên sâu và ung thư dành riêng cho nam nên được thực hiện ít nhất 1 lần/năm.

xét nghiệm
Lấy mẫu tại nhà