Xét nghiệm Covid-19 RT-PCR tại nhà

Xét nghiệm realtime RT-PCR hiện là phương pháp phổ biến và có độ chính xác cao nhất để xác định xem một người có nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.

Xét nghiệm
Lấy mẫu tại nhà