Gói tầm soát bệnh lây qua đường tình dục

Ít nhất một lần trong năm người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe.

Xét nghiệm
Lấy mẫu tại nhà