Chuyên khoa
Chọn chuyên khoa
Chọn bác sĩ

Bác sĩ Nội - Tâm thần

BS.Nguyễn Thị Diễn

Bác sĩ Siêu âm, CĐHA

BS.Trần Thị Yến Dân

BS phụ trách Mắt

BS.CKI Nguyễn Thị Hoài Vân

BS phụ trách Xét nghiệm

BS.CKI Trần Thị Ngọc Anh

BS phụ trách Nhi

BS.ThS Cao Thị Huỳnh Anh

BS phụ trách Da liễu

BS.CKI Ngô Kiều Khanh

BS phụ trách Ngoại

BS.CKII Hà Thanh Bình

phụ trách RHM

BS.CKI Phạm Thị Ái Vân

phụ trách CDHA

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Phương

Nội khoa

BS.CKI Phạm Đức Kiểm

Khám Nội Tổng Quát

BS. CKII. Lại Quang Giao

BS phụ trách Sản phụ khoa

BS.ThS Nguyễn Thúy Ngân

BS phụ trách Tai Mũi Họng

BS.CKI Trần Thị Minh Nguyệt

Khám Nhi Khoa

Ths. Bs. Nguyễn Quốc Cường

Thời gian khám
Thông tin liên hệ