Bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ cao cấp

BS phụ trách Tai Mũi Họng

BS.CKI Trần Thị Minh Nguyệt

BỆNH LÝ

Các bệnh lý điều trị

Khoa tai mũi họng