Bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ cao cấp

Khám Tai Mũi Họng

BS. CKI. Trần Thị Minh Nguyệt

BỆNH LÝ

Các bệnh lý điều trị

Khoa tai mũi họng