Bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ cao cấp

Khám Nội Tổng Quát

BS. CKII. Lại Quang Giao

Tốt nghiệp Bác sĩ CKII tại Đại Học Y Dược với 20 năm kinh nghiệm điều trị bệnh lý nội tiết.

BỆNH LÝ

Các bệnh lý điều trị

Test