Bác sĩ

Đội ngũ bác sĩ cao cấp

Khám Nội Tổng Quát

BS. CKII. Lại Quang Giao

Tốt nghiệp Bác sĩ CKII tại Đại Học Y Dược với 20 năm kinh nghiệm điều trị bệnh lý nội tiết.

Khám Nhi Khoa

Ths. Bs. Nguyễn Quốc Cường

Tốt nghiệp Thạc sĩ Nhi khoa tại Đại học Y Dược Huế, tốt nghiệp Dinh Dưỡng Lâm sàng tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và có 2 năm công tác tại trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome.

Luôn nỗ lực và không ngừng phấn đấu để đảm bảo toàn diện về sức khỏe và quyền lợi liên quan đến sức khỏe, tinh thần cho bệnh nhân, khách hàng và cộng đồng